Súlad.onlineInformácie a dôležité súvislosti


Card image cap

Ochrana

Základným princípom tejto služby je riadenie nadobúdania spôsobilostí na základe dôkazov. Tieto dôkazy o nadobdnutí spôsobilosti v čase a v kontexte pozície, či roly, ktorá je viazaná na legislatívne požiadavky, alebo požiadavky interného riadenia rizík.
Vďaka tomu evidujeme legislatívne aj interné požiadavky voči ich zosúladeniu pomocu nadobudnutí. Vieme tak dokázať nie len súlad s požiadavkami v istim časovom výseku, ale aj doložiť požiadavky, ktoré v tomto úseku boli zanesené v systéme a vplývali na súlad dotknutých osôb.
Ochrana tkvie v správnom zaradení zamestnancov, v proaktívnom sledovaní ich súladu s požiadavkami a v dôkazovom aparáte, ktorý ochráni organizáciu aj zodpovedné osoby od pokút a neoprávnených nárokov.

Späť
Card image cap

Systematizácia

Aj keď dokáže toto riešenie fungovať bez sofistikovanej integrácie, jeho najsilnejšie benefity sa ukážu pri prepojení s internými informačnými systémami a produkciou.
Systém je pripravený na integráciu priamu, ale aj cez pomocné "mostíky", vďaka ktorým je možné redukovať náklady spojené s licenciami na použitie rôznych informačných systémov.
Plná systematizácia umožní hladký a bezproblémový beh celej agendy súladov.

Späť
Card image cap

Nadobúdanie

Od jednoduchého zápisu z osobného poučenia, alebo oboznámenia, cez evidenciu dokladov o nadobudnutí odbornej, či zdravotnej spôsobilosti, až po elektronické preberanie poučení a vzdelávacie aktivity spojené s validáciou spôsobilostí. To všetko je nadobúdanie v systéme súlad.online
Všetky spôsoby a formy nadobudnutia je možné zaevidovať, podporiť dôkazom, vrátane elektornického podpisu alebo spárovanie externej autorizačnej entity.
Systém tiež umožňuje dedenie, či migrovanie spôsobilostí naprieč organizáciami, s väzbou na identitu nositeľa.

Späť


Card image cap

Riadenie na základe dôkazov

Každý úkon je evidovaný voči kontektu času, situácie a zúčastnených osôb.
Z takéhoto zdroja dát je možné prezentovať overené a zároveň rýchlo dostupné dôkazové materiály pre najrôznejšie situácie a účely.
Sprájaním a vzájomným korelovaním dát je možné podporiť získavanie najrôznejších kontextových údajov a podorovať správne rozhodovanie.

Späť
Card image cap

Dostupnosť na všetkých zariadeniach pripojených na internet

Bariéry s dostupnosťou v čase a voči technike znižujeme použitím nositeľných zariadení. Informácie tak máte kedykovek poruke, rovnako je možné zadávať zmeny a zanášať nové informácie do systému pomocou mobilného zariadenia.
K systému je možné integrovať aj moderné IoT zariadenia a priemyselné RFID či BT BACONs pre zber dát. Môžete sa tak dozvedieť, že ste práve vstúpili do prevádzky, kam nemáte platnú autorizáciu, či používate zariadenie, na ktoré Vám vypršala spôosbilostná autorizácia.

Späť